Referencie

Plynofikácie obcí

Ohrady, Dunajský Klátov, Čičov, Klížska Nemá, Trávnik, Tôň, Padáň, Boheľov, Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Malé Dvorníky, časť Dolný Bár, Jahodná, Horné Mýto, Rovinka, Nový Život, Kappa Štúrovo plynovod a bioplynovod

Kotolne

Univerzita Selye Jánoša v Komárne, Základná škola Čičov, Kotolne pre bytové domy Komárno, Kulturný dom vo Veľkom Blahove, Obecný úrad Ohrady, Základná škola Ohrady, Základná škola Topoľníky, Umelecká škola Veľký Meder, Obchody Jednota v okrese Dunajská Streda, Belar a.s. parná kotolňa v Dunajskej Strede a v Lehniciach, Parná kotolňa NovoDog v Dunajskom Klátove, Fornetti Dunajská Streda, Peugeot v Dunajskej Strede.

Väčšie objekty

Panta rhei, Poštová Banka, Univerzita Selye Jánoša v Komárne, Základná Škola Bátorové Kosihy, Základná škola Gbelce, Belar a.s., Termálne kúpalisko Veľký Meder, Hotel Therma, Kappa Štúrovo

Kanalizácie obcí:

Jahodná, Dobrohošť, Rovinka,
Termálne kúpalisko Veľký Meder

Vodovod:

Ohrady, Jahodná, Rovinka, Podunajské Biskupice, Lehnice, Priemyselný Park Senec