O nás

Spoločnosť BKB – Centrum s.r.o. bola založená v roku 19.10.1994.

Firma sa zaoberá s predajom a montážou: vykurovacej techniky, solárnej techniky, rozvodov vody, kanalizácie, plynofikácie, zdravotechniky, zavlažovacej techniky, podlahové kúrenie a stenové kúrenie. Zaoberáme ďalej s revíziou plynových zariadení, prípojok a plynofikáciu budov. Servisom plynových kotlov.

Kúrenie

Zaoberáme sa s ústredným kúrením, podlahovým Kúrením, stenovým kúrením, solárnou technikou, montážou kotolne, montážou plynových kotlov a kotlov na tuhé palivo, kachieľ.

Voda

Robíme vonkajšiu kanalizáciu, vonkajšie vodovody, odpadové rozvody rodinných domov, rozvody vôd v rodinných domoch, závlahové systémy.

Plyn

Robíme plynofikáciu obcí, plynofikáciu rodinných domoch.

Servis a revízia

Zabezpečíme revízie plynových zariadení, servis záručné a pozáručné, ročné prehliadky a čistenia plynových kotlov.